CLS-Blocker

Rozwiązania modernizacyjne

Bezpieczeństwo we wszystkich fazach modernizacji


Analiza – rozmowa lokalna

 • W liście kontrolnej odnotowywane są szczegółowe informacje dotyczące przebiegu modernizacji.
 • Wymagania energetyczne i funkcjonalne stawiane wobec nowych systemów są definiowane wspólnie z klientem.
 • Omówienie punktów styku branż.

Analiza danych wyjściowych – uzyskujemy odpowiedzi na ważne pytania:

 • W jakim stanie jest stara budowla?
 • Czy konstrukcja dolna nadaje się jeszcze do użytku?
 • Czy wymagany jest kompletny demontaż starych konstrukcji i kompletna, ponowna budowa?

Wstępne planowanie i planowanie projektu – co oferujemy:

 • Bogaty asortyment produktów pod kątem wydajności energetycznej oraz żądanych funkcjonalności.
 • Indywidualne i dobierane pod kątem charakterystyki budynku dostosowanie systemów wykorzystania światła dziennego.
 • Niezwykle przejrzysta prezentacja kosztów w postaci szczegółowej i odwzorowującej system ofercie.
 • Rozwiązanie modernizacyjne wg oczekiwań klienta i analizy ekonomiczności.

Planowanie realizacji – przystępujemy do produkcji:

 • Sporządzenie planów produkcyjnych.
 • Planowanie produkcji / produkcja.
 • Monitorowanie procesu produkcyjnego.
 • Kontrola jakości.

Montaż – planowanie i realizacja:

 • Planowanie i monitorowanie chronologicznego przebiegu wszystkich operacji w fazie budowlanej.
 • Koordynacja zespołów demontujących stare naświetla górne i konstrukcje dolne oraz montujących nowe systemy.
 • Utylizacja starych konstrukcji.

Od inwentaryzacji aż po przygotowanie dokumentacji:

 • Wykwalifikowany personel specjalistyczny do wykonywania wszystkich prac montażowych i konserwacyjnych.
 • Inwentaryzacja stanu systemów oddymiania i odprowadzania ciepła (RWA).

Pliki do pobrania

Rozwiązania modernizacyjne LAMILUX


Renowacje z wykorzystaniem systemów CI LAMILUX

Broszura

pl

Do folderu

Pobieranie