CLS-Blocker

Świetliki dachowe kopułkowe systemu F100

Jako urządzenie typu NRWG WG normy EN 12101-2


Urządzenia do oddymiania i odprowadzania ciepła (RWG) stanowią istotne składniki koncepcji przeciwpożarowych. Obowiązek stosowania tych systemów przeznaczonych do ratowania życia i ochrony wartości materialnych wynika z postanowień dotyczących „prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej”. Zajmujemy się realizacją kompletnego zakresu, dostosowując go precyzyjnie do potrzeb Twojego projektu:
Tylko z funkcją zamykania, z funkcją zamykania/otwierania, pneumatyka, 24 V, 48 V, 230 V; atestowany wg normy EN 12101-2, wymiarowanie systemu oddymiania i odprowadzania ciepła zgodnie z normą DIN 18232-2, LBO oraz wytyczną budownictwa przemysłowego – do kopuł świetlikowych, klap ciemnych, klap pojedynczych, naświetli pasmowych, szklanych konstrukcji dachu, klatek schodowych, systemów oddymiania szybów windowych oraz przeszklenia ściennego.

Opis produktu

Świetlik kopułkowy jako urządzenie typu NRWG wg normy EN 12101-2


Świetlik kopułkowy może pełnić funkcję klapy dymowej. Opcjonalnie może być dostarczony z wypełnieniem nieprzeziernym typu „sandwich” – z izolowanym termicznie panelem warstwowym.
 

Warianty funkcji

  • Funkcja systemu oddymiania i odprowadzania ciepła: w zależności od wyboru tylko z funkcją otwierania do oddymiania lub z funkcją otwierania/zamykania po oddymianiu: Opcjonalna funkcja zamykania służy do łatwego, pneumatycznego zamykania po próbie działania lub niezamierzonej aktywacji za pomocą skrzynki alarmowej AK. Zaleta: Zamykanie klap nie wymaga zamykania z poziomu dachu. Pozwala to na wygodne testowanie funkcji systemu oddymiania i odprowadzania ciepła klap oddymiających systemu CI również w krótkich odstępach czasowych za pomocą skrzynki alarmowej AK.
  • Wyzwolenie zdalne oddymiania w zależności od wyboru: pneumatycznie i/lub elektrycznie np. z systemu SSP/ZKA instalacji tryskaczowej
  • Próba działania urządzeń z funkcją otwierania/zamykania przy użyciu CO2 lub sprężonego powietrza
  • Funkcja wentylacji w zależności od wyboru: elektrycznie lub pneumatycznie – wysuw 30/50 c

Warianty przeszklenia

Materiały

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne o dużej udarności

GF-UP*

Zabezpieczenie przed upadkiem w momencie zabudowy wg wytycznych BG

nie

tak

tak

Atestowana ochrona przed gradem wg normy EMPA

nie

tak

tak

Klasa materiałów budowlanych (EN 13501)E-d0B-s1, d0E-d0**

*dostarczane również z termoizolacyjnymi płytami warstwowymi
** możliwość dostawy także w postaci „twardego zadaszenia” w zgodności z normą DIN 4102-7

Pliki do pobrania

Świetlik kopułkowy jako urządzenie typu NRWG wg NORMY EN 12101-2


Rooflight F100 W

BIM Download

cz, dk, en-us-gb, fr, nl, pl, ru

Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła

Broszura

pl

Do folderu

Pobieranie