CLS-Blocker

Klapa dymowa typu S

Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa


Urządzenia do oddymiania i odprowadzania ciepła (RWG) stanowią istotne składniki koncepcji przeciwpożarowych. Obowiązek stosowania tych systemów przeznaczonych do ratowania życia i ochrony wartości materialnych wynika z postanowień dotyczących „prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej”. Zajmujemy się realizacją kompletnego zakresu, dostosowując go precyzyjnie do potrzeb Twojego projektu:
Tylko z funkcją zamykania, z funkcją zamykania/otwierania, pneumatyka, 24 V, 230 V; atestowany zgodnie z normą EN 12101-2, wymiarowanie systemu oddymiania i odprowadzania ciepła zgodnie z normą DIN 18232-2, LBO oraz wytyczną budownictwa przemysłowego – do świetlików kopułkowych, klap z wypełnieniem nieprzeziernym typu „sandwich”, klap pojedynczych, naświetli pasmowych, szklanych konstrukcji dachu, klatek schodowych, systemów oddymiania szybów windowych oraz przeszklenia ściennego.

 

Opis produktu

Naświetle pasmowe w formie dachu dwuspadowego RWG


Pobieranie

Naświetle pasmowe w formie dachu dwuspadowego RWG


Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła

Broszura

pl

Do folderu

Pobieranie