CLS-Blocker

Wyciąg dymu M

Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa


Urządzenia do oddymiania i odprowadzania ciepła (RWG) stanowią istotne składniki koncepcji przeciwpożarowych. Obowiązek stosowania tych systemów przeznaczonych do ratowania życia i ochrony wartości materialnych wynika z postanowień dotyczących „prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej”. Zajmujemy się realizacją kompletnego zakresu, dostosowując go precyzyjnie do potrzeb Twojego projektu:
Tylko z funkcją zamykania, z funkcją zamykania/otwierania, pneumatyka, 24 V, 230 V; atestowany zgodnie z normą EN 12101-2, wymiarowanie systemu oddymiania i odprowadzania ciepła zgodnie z normą DIN 18232-2, LBO oraz wytyczną budownictwa przemysłowego – do kopuł świetlikowych, klap ciemnych, klap pojedynczych, naświetli pasmowych, szklanych konstrukcji dachu, klatek schodowych, systemów oddymiania szybów windowych oraz przeszklenia ściennego.

Opis produktu

Dach szklany RWG


Zalety

Urządzenie do oddymiania i odprowadzania ciepła składa się z odseparowanego termicznie systemu skrzydeł oraz pneumatycznego lub elektrycznego elementu wyzwalającego systemu oddymiania i odprowadzania ciepła i może być instalowane w przeszkleniach o nachyleniu powierzchni w zakresie od 2° do 90°.

  • Atestowany wg normy EN 12101-2
  • Możliwość płynnego dobierania szerokości i wysokości skrzydła
  • Nadają się doskonale do modernizacji, gdyż mogą być bez trudności wbudowywane w inne systemy
  • Możliwość wyboru pomiędzy napędem pneumatycznym a elektromotorycznym 24 V
  • Elektryczna lub pneumatyczna funkcja wentylacji (w zależności od systemu skrzydła wentylacja na ładną pogodę i/lub wentylacja standardowa)
  • Łatwa konserwacja, ponieważ załączenie zdalne lub nieprawidłowe nie prowadzi do uszkodzenia termiczno-automatycznego załączania poszczególnych urządzeń
  • Opcjonalnie: Możliwość zastosowania powłoki RAL
  • Opcjonalnie: Możliwość zastosowania osłony przeciwsłonecznej z efektem drzewa liściastego
  • Opcjonalnie: osłona przeciwsłoneczna zintegrowana z szybą
  • Możliwość wykonania jako skrzydło pojedyncze lub podwójne

Pobieranie

Dach szklany RWG


Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła

Broszura

pl

Do folderu

Pobieranie