LAMILUX AntiBac

Maksymalna higiena dla powierzchni wolnych od zarazków


Warianty

LAMILUX AntiBac występuje w tych wariantach


LAMILUX AntiBac jest dostępny

 • W grubościach 0,6 - 5,0 mm
 • Do wszystkich produktów LAMILUX z powierzchnią żelkotową
 • W różnych kolorach: Skala RAL, NCS i kolory niestandardowe
 • W szerokościach do 3,2 m
 • Dostępny w postaci płyt lub rolek

Branże

 • Branża pojazdów użytkowych
 • Budownictwo
 • Medycyna i higiena

Swoiste zalety produktu

 • Potrójne działanie przeciwko wszelkiego rodzaju bakteriom, w tym wariantom odpornym
 • W ciągu 24 godzin zabitych zostaje ponad 99,9% wszystkich bakterii
 • Działanie przeciwbakteryjne utrzymuje się w najgorszych przypadkach przez ponad 50 lat
 • Wielokrotnie potwierdzone bezpieczeństwo dla człowieka i przyrody
 • Zwiększone bezpieczeństwo i minimalizacja ryzyka poprzez stałą dezynfekcję w dowolnym punkcie powierzchni w dowolnym momencie

LAMILUX TechTalk

AntiBac


youtube-placeholder

Zdjęcia zastosowań

Przykładowe zakresy zastosowań


LAMILUX AntiBac

Potrójne działanie przeciwko czynnikom chorobotwórczym


Firma LAMILUX opracowała nowatorski materiał kompozytowy z przeznaczeniem dla branży medycznej: wzmacniane włóknem tworzywo sztuczne jest pokryte specjalną powierzchnią z nanocząsteczkami srebra, która pozwala uzyskać działanie antybakteryjne. Efekt: zarazki obumierają w ciągu kilku godzin. Własność ta sprawia, że ten innowacyjny materiał doskonale nadaje się na przykład do pokrywania ścian w salach operacyjnych i innych obiektach medycznych.

Oprócz zastosowania w sektorze medycznym, to zaawansowane technologicznie tworzywo o właściwościach antybakteryjnych można również wykorzystać w branży spożywczej, wszędzie tam, gdzie wymagane jest przestrzeganie wysokich standardów higienicznych, a zapewnienie aseptyczności stanowi najwyższy priorytet; np.: w chłodniach, komorach chłodniczych i samochodach-chłodniach, jak i w pomieszczeniach zakładów przetwórczych i rzeźniach.

Dodatkowe bezpieczeństwo

LAMILUX AntiBac pomaga w niwelowaniu naturalnych wahań występujących podczas czyszczenia i dezynfekcji dzięki swojemu permanentnemu działaniu w każdym miejscu powierzchni ściennych i sufitowych. Pozwala to na dodatkowe zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa higienicznego.

Dezynfekcja oznacza co najmniej 105-krotną redukcję liczby zarazków, zatem wskutek działania LAMILUX AntiBac przeżywa mniej niż 10 na 1 000 000 zdolnych do rozmnażania zarazków.

Działanie długofalowe i stabilność

 • Uwalnianie jonów srebra na poziomie   poniżej dopuszczalnego limitu w kontakcie z żywnością zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie produktów biobójczych (50 ng/g)
 • Teoretyczna trwałość: 55 lat (= maks. czas uwalniania jonów srebra i tym samym efektu antymikrobowego przy dwukrotnym czyszczeniu dziennie) przy użyciu metody czyszczenia o maksymalnej agresywności za pomocą rozcieńczonego kwasu azotowego (HNO3 w temp. 40°C)
 • Ekspozycja na laboratoryjne warunki pogodowe wg normy DIN ISO 4892-A-2, 1000 h
 • Test kondensacji pary wodnej 40°C, 100% wilg. wzgl. (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)
 • Test cyklicznych zmian temperatury 8 h: 80°C / 16 h: -25°C, 6 tygodni (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)
 • Przechowywanie w temp. 80°C przez 6 tygodni (brak modyfikacji właściwości materiału i powierzchni)

Skuteczność wobec następujących zarazków wg standardów JIS Z 2801, DIN EN ISO 22196, ASTM 2180, ASTM 2149

Bacillus subtilis, Burkholderia cepacia, Clavibacter michiganensis, Enterococcus faecium, Erwinia amylovora, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas syringae, Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens), Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Aureobasidium pullulans, Candida albicans, Fusarium solani, Microdochium nivale, Penicillium funiculosum, Scopulariopsis brevicaulis, Streptomyces abikoensis, Trichophyton mentagrophytes, bakteriofag MS2 i inne

Bezpieczeństwo

BIOKOMPATYBILNOŚĆ

 

Cytotoksyczność in vitro:

ISO 10993-5

Mutagenność:

OECD TG 471

Test alergenowy:

Local Lymph Node Assay (LLNA)

Tolerancja testowana dermatologicznie:

OECD TG 402
OECD TG 404
OECD TG 406

Działanie drażniące na oczy:

HET-CAM-Test
OECD TG 406
Badania toksyczności inhalacyjnej:OECD TG 413

Tolerancja testowania doustnie:

OECD TG 408

Toksykologia rozwojowa i teratogenność:

OECD TG 413
OECD TG 422

EKOTOKSYKOLOGIA

  

Organizmy wodne:

OECD TG 201, 202, 203, 210, 211, 221 

Mikroorganizmy:

OECD TG 217, 201, ISO 15685, DIN 38412 L 48, DIN ISO 17155 

Organizmy ziemne:

OECD TG 232, 226, 222, 219, 207, ISO/DIS 17512-1 
Osad czynny:OECD TG 303, 209 

Oczyszczalnie ścieków:

Nie wpływa na nitryfikację oraz wydajną i wysoką szybkość eliminacji nanocząsteczek srebra (najgorszy możliwy scenariusz: 1 ppm nanocząsteczek srebra)

 

Wymagania higieniczne

Zabijanie wszystkich bakterii przez LAMILUX AntiBac

W trakcie trzyletniego projektu badawczego firma LAMILUX opracowała wspólnie z naukowcami i lekarzami wysoce skuteczny i odporny materiał, który może w trwały sposób poprawić standardy higieniczne w wielu dziedzinach życia na całym świecie.  Zastosowanie materiału do pokrycia ścian i sufitów w szpitalach i salach operacyjnych, czy też jako lekkiego tworzywa konstrukcyjnego w transporcie artykułów spożywczych lub higienicznego panelu ściennego w przetwórstwie żywności – LAMILUX AntiBac neutralizuje trwale i wydajnie ponad 99,9% wszystkich bakterii znajdujących się na jego powierzchni.

youtube-placeholder

Kontakt

Masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji o przedsiębiorstwie LAMILUX Composites GmbH?

Nasi osoby pracownicy z przyjemnością udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania.