Nota prawna


LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-Mail: information@lamilux.de
Internet: www.lamilux.pl

Członkowie zarządu uprawnieni do reprezentowania przedsiębiorstwa: Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz

Sąd rejestrowy: Hof
Numer rejestrowy: HRA 106

Numer identyfikacyjny płatnika VAT zgodnie z § 27 a niemieckiej Ustawy o podatku obrotowym: DE 132946965

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 ustęp 2 niemieckiej Ustawy o Mediach Stanowych (MStV): Dr. Alexander Strunz, Dr. Heinrich Strunz, Johanna Strunz (adres jak wyżej)

Wyłączenie odpowiedzialności


Odpowiedzialność za treści

Informujemy, że treści publikowane na naszej stronie internetowej zostały przygotowane z jak największą starannością. Właściciele strony nie ponoszą jednakże jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Zastrzegamy sobie jednoznacznie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania poszczególnych fragmentów lub kompletnej zawartości naszych stron w dowolnym momencie oraz bez uprzedniej zapowiedzi.

Przekierowania na strony zewnętrzne i łącza

Jeżeli nasza oferta zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych lub obcych treści, informujemy, że nie mamy możliwości wywierania wpływu na ich formę. W związku z powyższym wyłączną odpowiedzialność za ww. treści ponosi zewnętrzny dostawca. Nie przeprowadzamy regularnej kontroli ww. treści, jednakże natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o niezgodnych z prawem lub gorszących treściach zapewnimy usunięcie przekierowań na strony zewnętrzne / łączy.

Prawa autorskie / przepisy dot. znakowania

Publikowane przez nas treści są regulowane niemieckimi prawami autorskimi / przepisami dot. znakowania. Wszelkie prawa do publikowanych treści przysługują nam lub odpowiednim licencjodawcom. Powielanie lub wykorzystywanie takich treści wymaga każdorazowo naszej uprzedniej zgody.

Informacje dot. zgodności z ogólną ustawą o równym traktowaniu


Stosowana na tej stronie internetowej forma męska obejmuje rzecz jasna również formę żeńską. Z równoczesnego stosowania obu form rezygnuje się wyłącznie z myślą o lepszej czytelności tekstu.