CLS-Blocker

Systemy oddymiania budynków

Istotne składniki koncepcji przeciwpożarowych


Kwalifikowane systemy oddymiania i odprowadzania ciepła (RWA) stanowią współcześnie istotne składniki koncepcji przeciwpożarowych. Obowiązek stosowania tych systemów wynika z postanowień dotyczących „prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej”.