Deklaracja o ochronie danych


Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ustawy o ochronie danych jest:

LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefaks: +49 (0) 9283 / 595 290
E-Mail: information(at)lamilux.de
Internet: www.lamilux.pl

Gromadzenie ogólnych informacji

Przy każdym dostępie nasza witryna internetowa automatycznie rejestruje ogólne dane użytkownika, w tzw. logach serwera. Zawierają one m.in. informacje o używanej przeglądarce lub systemie operacyjnym użytkownika, ale także inne informacje, np. o dostawcy usług internetowych (ISP). Żadne informacje tego rodzaju nie zawierają informacji o osobie, odwiedzającej naszą witrynę internetową. Są to jednak ważne i niezbędne informacje, gwarantujące prawidłowe wyświetlanie witryny na odnośnym terminalu. Te anonimowe informacje są poddawane przez nas analizie statystycznej w celu optymalizacji naszej prezentacji internetowej oraz nasze techniki.

Pliki cookie

Także my korzystamy z plików cookie. Są to pakiety tekstowe, przekazujące gościowi witryny internetowej informacje i ustawienia naszej strony i zapisujące je na jego serwerze WWW, np. w celu ułatwienia nawigacji i prawidłowego wyświetlania. Pliki cookie nie mogą przenosić wirusów ani szkodliwego oprogramowania na komputery PC. Natomiast zbierają one nieosobowe informacje o połączeniu z Internetem, systemie operacyjnym i adresie IP.
Dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani bez zgody gościa witryny internetowej nie są kojarzone z informacjami osobowymi.
Odwiedzanie naszej witryny internetowej jest możliwe także bez używania cookie. Ponieważ jednak przeglądarki internetowe z reguły są prekonfigurowane tak, aby akceptowały pliki cookie, wyłączenie ich wymaga ręczne ingerencji w ustawienia przeglądarki. Odpowiednie informacje można znaleźć w systemie pomocy odnośnej przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie niektórych funkcji naszej prezentacji internetowej.

Szyfrowanie SSL

Wykorzystujemy zawsze aktualne metody szyfrowania zgodne ze standardem HTTPS, np. SSL. Umożliwia to zabezpieczenie transferu danych oraz ochronę przesyłanych informacji.

Newsletter

Dane osobowe podawane przy zgłoszeniu do otrzymywania newslettera nie są wykorzystywane do innych celów. W razie konieczności kontaktu z abonentem w sprawie nowości w newsletterze lub rejestracji, może to się odbywać drogą e-mailową.
Dlatego rejestracja wymaga podania ważnego adresu e-mail. Ponadto w celu zapewnienia skutecznej rejestracji wykorzystujemy metodę „Double-opt-in”, sprawdzającą, czy właściciel podanego adresu e-mail sam wykonał rejestrację lub sam wyraził na nią zgodę. Uzyskane w ten sposób dane protokołujemy (wyłącznie informacje potrzebne do zamówienia newslettera, wysyłki maila potwierdzającego, odbioru odpowiedzi). Dane te są wykorzystywane tylko do wysyłki newslettera i nie są udostępniane osobom trzecim. Abonent może w każdej chwili wycofać zgodę na zapisywanie informacji osobowych i ich wykorzystywanie do wysyłki newsletterów. Można to zrobić, korzystając z łącza zawartego w każdym newsletterze, bezpośrednio na naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem adresu kontaktowego podanego na końcu niniejszej informacji o ochronie danych.

Formularz kontaktowy

Dane podawane przy każdym kontakcie z nami – e-mailem lub przez formularz kontaktowy – w celu nawiązania tego kontaktu, są zapisywane w celu obsługi tego kontaktu lub ewentualnych dalszych pytań.

Zastosowanie Google Analytics

Do analizy naszej prezentacji internetowej wykorzystujemy Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe, zapisywane na komputerze PC gościa strony internetowej, analizujące w ten sposób korzystanie przez gościa z odwiedzanej witryny. Uzyskane w ten sposób dane Google Inc. przetwarza i zapisuje z reguły w USA. Na naszej witrynie internetowej jest natomiast włączona funkcja anominizacji adresu IP. Wskutek tego adres IP gościa witryny internetowej jest przez Google Inc. w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach członkowskich Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym skracany w sposób uniemożliwiający jego zlokalizowanie. Nieskrócony adres IP dociera w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA, gdzie jest także skracany i w ten sposób jego lokalizacja staje się niemożliwa.
W wyniku naszego zlecenia udzielonego Google Analytics dane te są wykorzystywane do analizy użytkowania i aktywności strony internetowej, przedstawiane w raportach a także wykonywane są inne usługi, związane z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Przekazany przy tym Google Inc. adres IP użytkownika witryny internetowej nie jest kojarzony z innymi informacjami posiadanymi przez Google Inc.Każda przeglądarka internetowa umożliwia modyfikowanie ustawień dotyczących cookie oraz wyłączenie ich akceptacji. Jednak w razie całkowitego wyłączenia użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji udostępnionych na witrynie internetowej. Wtyczka do przeglądarki dostępna do pobrania i zainstalowania pod poniższym łączem uniemożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookie, informujących o postępowaniu sposobie korzystania z witryny internetowej przez jej gościa, przez Google Inc.
Wtyczka do przeglądarki do wyłączania Google Analytics.

Alternatywnie można wyłączyć wszelkie gromadzenie danych na tej witrynie internetowej przez Google Analytics, klikając poniższe łącze, co spowoduje zainstalowanie Opt-Out-Cookie na terminalu gościa witryny. Dopóki to cookie będzie aktywne w przeglądarce, działania Google Analytics w tej przeglądarce będą zablokowane.

Zastosowanie Google reCAPTCHA

Używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA") na tej stronie. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

ReCAPTCHA służy do sprawdzania, czy wprowadzanie danych na tej stronie (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę na podstawie różnych cech. Ta analiza rozpoczyna się automatycznie po wejściu odwiedzającego na stronę. W analizie reCAPTCHA uwzględnia różne informacje (np. adres IP, czas pobytu odwiedzającego na stronie lub ruchy myszki wykonane przez użytkownika). Zebrane podczas analizy dane są przesyłane do Google.
Analizy reCAPTCHA wykonywane są całkowicie w tle. Odwiedzający nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Przechowywanie i analiza danych jest oparta na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Właściciel strony ma uzasadniony interes w ochronie swoich usług przed nieuczciwym automatycznym wyłudzeniem i przed SPAMem. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie jest dokonywane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda jest odwoływalna w każdym momencie.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w polityce prywatności i warunkach korzystania Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://policies.google.com/terms?hl=pl.

Wyłączanie Google Analytics(Plik cookie został ustawiony pomyślnie, jeśli chcesz ponownie aktywować Google Analytics, kliknij poniższy link:
Włączanie Google Analytics)

Wykorzystanie usługi Adobe Typekit

Do projektowania wizualnego naszej prezentacji internetowej korzystamy z usługi Adobe Typekit. Dzięki tej usłudze Adobe Systems Software Ireland Ltd. mamy dostęp do biblioteki krojów czcionek. Aby możliwe było zastosowanie tych krojów a naszej prezentacji internetowej, przeglądarka gościa witryny musi pobierać kroje czcionek z serwera Adobe znajdującego się w USA. W ten sposób adres IP gościa witryny jest przekazywany do Adobe. Informacje o ochronie danych w firmie Adobe można przejrzeć, klikając to łącze: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Zastosowanie Google Maps

Do wizualizacji informacji geograficznych korzystamy z interfejsu Google Maps API. Także tu Google Inc. zbiera i przetwarza dane gości witryny wskutek korzystania z funkcji map. Informacje o ochronie danych w firmie Google Inc. można przejrzeć, klikając to łącze: https://policies.google.com/privacy
W dostępnym tam Centrum Ochrony Danych każdy użytkownik może określić swoje indywidualne ustawienia w zakresie gromadzenia i przetwarzania jego informacji.
Pod podanym wyżej łączem znajdziesz także różne instrukcje dotyczące dostosowania własnych informacji dotyczących ochrony danych w ramach korzystania z produktów Google.

Osadzone wideo YouTube

Do prezentacji niektórych materiałów wideo na naszej witrynie wykorzystujemy osadzanie via YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA94066, USA. Uaktywniona wtyczka YouTube łączy podczas odwiedzin wykorzystującą ją witrynę z serwerami YouTube. w ten sposób YouTube może ustalić, jakie witryny internetowe odwiedza dany użytkownik. Możliwe jest nawet osobowe przyporządkowanie charakterystyki surfowania, jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube. Można tego uniknąć przez wcześniejsze wylogowanie.
YouTube wykorzystuje działanie cookie po uruchomieniu odtwarzania wideo, aby pozyskać informacje o sposobie korzystania z Internetu przez użytkownika.
Wyłączenie cookie programu Google-Ad uniemożliwia stosowanie takich cookie przez YouTube. Jednakże YouTube korzysta także z innych cookie w celu pozyskania danych nieosobowych. Można temu zapobiec przez zablokowanie zapisywania cookie w przeglądarce.
Informacje o ochronie danych w firmie YouTube można przejrzeć, klikając to łącze: https://policies.google.com/privacy

Osadzone wideo Vimeo

Ta strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę zawierającą wideo Vimeo, połączenie z serwerami Vimeo zostanie nawiązane. Serwer Vimeo zostanie poinformowany, którą z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyska twoją adres IP. Dotyczy to również, jeśli nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie posiadasz konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, pozwalasz Vimeo na bezpośrednie powiązanie twojego zachowania z twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.
Vimeo używa plików cookie lub podobnych technologii identyfikacji (np. identyfikacji urządzenia) w celu wykrycia odwiedzających.

Korzystanie z Vimeo jest w interesie atrakcyjnego wyświetlania naszych ofert online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 Ustawy o telekomunikacji, jeśli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzenia) w rozumieniu Ustawy o telekomunikacji. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Transmisja danych do USA jest oparta na standardowych klauzulach umownych Komisji UE oraz, jak twierdzi Vimeo, na "uzasadnionych interesach biznesowych". Szczegóły znajdziesz tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Dalsze informacje na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Twoje prawa do informacji, korygowania, blokowania, kasowania i zgłaszania sprzeciwu

Twoje prawa obejmują żądanie w każdej chwili informacji o zgromadzonych u nas danych osobowych a także ich skorygowania, zablokowania lub skasowania. Prawo do skasowania nie dotyczy wymaganych danych, gromadzonych w związku z realizacją transakcji. Aby skorzystać z tych praw, zwróć się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych, którego dane kontaktowe są podane na końcu tych wskazówek.
R razie życzenia zablokowania danych, zablokowane dane muszą być zapisane w odpowiednio zabezpieczonym pliku do celów kontrolnych. Jeżeli Twoje dane nie podlegają ustawowemu obowiązkowi archiwizacji, możesz także skorzystać z prawa do żądania ich skasowania. Jeżeli istnieje obowiązek archiwizacji takich danych, ich skasowanie jest niemożliwe, ale można je zablokować.
Skuteczne żądanie wprowadzenia tych zmian lub wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość można zgłosić przez przekazanie odpowiedniej informacji.

Zmiany naszych przepisów ochrony danych

Aby zapewnić stałą zgodność niniejszych informacji o ochronie danych z aktualnymi wymaganiami prawa, zastrzegamy sobie prawo do jej odpowiedniego dopasowania. Także w przypadku zmian naszych usług określonych w tej informacji, np. wskutek korzystania z nowych lub innych usług, zastrzegamy sobie prawo do dopasowania deklaracji o ochronie danych. Dla każdych odwiedzin witryny internetowej obowiązuje aktualna w momencie odwiedzin deklaracja o ochronie danych.

Pytania do pełnomocnika ds. ochrony danych

Nasz pełnomocnik ds. ochrony danych z przyjemnością odpowie na Twoje pytania dotyczące ochrony danych oraz powyższych wskazówek – e-mailem lub telefonicznie:

Sina Janik
Zehstraße 2
95111 Rehau
Telefon: +49 (0) 9283 / 595 0
Telefax: +49 (0) 9283 / 595 290
E-Mail: datenschutz(at)lamilux.de