Sukces polega na
dysponowaniu najlepszymi pracownikami.

Dr. Dorothee Strunz
& Dr. Heinrich Strunz

Firma LAMILUX została wyróżniona

Dowód jakości naszych pracowników