KLAPA DYMOWA F100 systemu LAMILUX CI
Klasyk na dach płaski

Opis produktu

ŚWIETLIK KOPUŁKOWY jako urządzenie typu NRWG wg normy EN 12101-2


Świetlik kopułkowy może pełnić funkcję klapy dymowej. Opcjonalnie może być dostarczony z wypełnieniem nieprzeziernym typu „sandwich” – z izolowanym termicznie panelem warstwowym.
 

Warianty funkcji

  • Funkcja systemu oddymiania i odprowadzania ciepła: w zależności od wyboru tylko z funkcją otwierania do oddymiania lub z funkcją otwierania/zamykania po oddymianiu: Opcjonalna funkcja zamykania służy do łatwego, pneumatycznego zamykania po próbie działania lub niezamierzonej aktywacji za pomocą skrzynki alarmowej AK. Zaleta: Zamykanie klap nie wymaga zamykania z poziomu dachu. Pozwala to na wygodne testowanie funkcji systemu oddymiania i odprowadzania ciepła klap oddymiających systemu CI również w krótkich odstępach czasowych za pomocą skrzynki alarmowej AK.
  • Wyzwolenie zdalne oddymiania w zależności od wyboru: pneumatycznie i/lub elektrycznie np. z systemu SSP/ZKA instalacji tryskaczowej
  • Próba działania urządzeń z funkcją otwierania/zamykania przy użyciu CO2 lub sprężonego powietrza
  • Funkcja wentylacji w zależności od wyboru: elektrycznie lub pneumatycznie – wysuw 30/50 c

Warianty przeszklenia

Materiały

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne o dużej udarności

GF-UP*

Zabezpieczenie przed upadkiem w momencie zabudowy wg wytycznych BG

nie

tak

tak

Atestowana ochrona przed gradem wg normy EMPA

nie

tak

tak

Klasa materiałów budowlanych (EN 13501)E-d0B-s1, d0E-d0**

*dostarczane również z termoizolacyjnymi płytami warstwowymi
** możliwość dostawy także w postaci „twardego zadaszenia” w zgodności z normą DIN 4102-7

Pliki do pobrania

Świetlik kopułkowy jako urządzenie typu NRWG wg NORMY EN 12101-2


Rooflight F100

BIM Downlad

cz, en-us-gb, fr, nl, pl, ru

Systemy oddymiania i odprowadzania ciepła

Broszura

pl

Do folderu

Pobieranie