Okno do dachów płaskich systemu LAMILUX CI RWG
RWG – rozwiązania okien do dachów płaskich

Nowość: okno do dachów płaskich RWG

Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa


Urządzenia do oddymiania i odprowadzania ciepła (RWG) stanowią istotne składniki koncepcji przeciwpożarowych. Obowiązek stosowania takich przeznaczonych do ratowania życia i ochrony wartości materialnych systemów wynika z postanowień dotyczących „prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej”.