Komfort i technologia

Inteligentne zastosowanie wysokowydajnych materiałów ogranicza minimalną temperaturę po wewnętrznej stronie szklanej konstrukcji dachowej. W ten sposób uniemożliwia osadzanie się kondensatu i powstawania grzybów.

Przy wilgotności powietrza na poziomie 80 procent na powierzchniach tworzy się grzyb. W normalnych warunkach klimatycznych pomieszczenia mamy do czynienia z temperaturą ok 20 °C i wilgotnością powietrza na poziomie 50 procent, wobec czego temperatura powierzchniowa wynosi 12,6 °C.

Dane te są uwzględniane w kalkulacji wartości fRsi, która informuje o prawdopodobieństwie powstawania grzybów. Jeżeli wartość ta jest niższa od 0,7, występuje ryzyko ich rozwoju

W przypadku świetlika szklanego FEenergysave CI-System wartość ta pozostaje na stabilnym poziomie 0,73. Odpowiada to minimalnej temperaturze powierzchniowej 13,3 °C, co zapewnia uczucie komfortu i pozwala oszczędzić energię!

Efektywność energetyczna

Współcz. przenik. ciepła

[W/(m²K)]

Szer.

[mm]

Psig

[W/(mk)]

f Rsi=0,25

[-]

Dół0,61116,40,0290,73
Bok/góra0,61116,40,0290,73