Komfort i technologia

Inteligentne zastosowanie wysokowydajnych materiałów ogranicza minimalną temperaturę po wewnętrznej stronie szklanej konstrukcji dachowej. W ten sposób uniemożliwia osadzanie się kondensatu i powstawania grzybów.

Przy wilgotności powietrza na poziomie 80 procent na powierzchniach tworzy się grzyb. W normalnych warunkach klimatycznych pomieszczenia mamy do czynienia z temperaturą ok 20 °C i wilgotnością powietrza na poziomie 50 procent, wobec czego temperatura powierzchniowa wynosi 12,6 °C.

Dane te są uwzględniane w kalkulacji wartości fRsi, która informuje o prawdopodobieństwie powstawania grzybów. Jeżeli wartość ta jest niższa od 0,7, występuje ryzyko ich rozwoju

W przypadku CI-System Architektury szklanej PR60 wartość ta pozostaje na stabilnym poziomie 0,79. Odpowiada to minimalnej temperaturze powierzchniowej 14,8 °C, co zapewnia uczucie komfortu i pozwala oszczędzić energię!

Efektywność energetyczna

Współcz. przenik. ciepła

[W/(m²K)]

Szer.

[mm]

Psig

[W/(mk)]

f Rsi=0,25

[-]

Rygiel (t)0,79600,0340,79
Słupek (m)0,79600,0340,79

Mostek cieplny wspornika szyby ChiGT [W/K]:

0,010
Różnica wpływu śrub na współcz. przenik. ciepła U [W/m²K]:    0,13