Klapa oddymiająca/ Klapa oddymiająca DH w Systemie CI - wszechstronna i ekonomiczna, przebadana zgodnie z normą PN EN 12101-2

Urządzenia do oddymiania i odprowadzania ciepła stanowią obecnie istotny element w koncepcji ochrony przeciwpożarowej. Te ratujące życie i mienie instalacje są bezwzględnie wymagane przez przepisy w zakresie „profilaktycznej ochrony przeciwpożarowej“.

Wykonanie klap dopasowane do indywidualnych wytycznych Państwa projektu:
tylko otwieranie, otwaranie - zamykanie, pneumatyczne, 24V, 230V; przebadane zgodne z normą PN EN 12101-2, wymiary i parametry zgodnie z normą DIN 18232-2 oraz dyrektywą dla obiektów przemysłowych – w odniesieniu do świetlików kopułkowych, klap zaciemniających, klap pojedynczych, naświetli pasmowych, architektury szklanej, klatek schodowych, systemów oddymiania szybów windowych i naświetli ściennych.