Nota prawna

LAMILUX POLSKA SP. Z O.O.
Sportowa 8, budynek A
81-300 Gdynia

Telefon: +58 622 09 51
E-mail: biuro@lamilux.pl
Internet: www.lamilux.pl


Dyrektorzy Zarządzający: dr Heinrich Strunz (prezes), Alexander Strunz, dr Dorothee Strunz, Johanna Strunz

Sąd Rejonowy w Poznaniu
KRS: 0000196112

NIP: 525-218-81-64 REGON: 016403576 Kap. Zakładowy: 50 000, 00 zł

Bank PEKAO S. A. 29 1240  6609 1111 0010 2825 7441

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Pragniemy podkreślić, że treści zawarte na naszej stronie internetowej zostały opracowane z najwyższą starannością. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełniania lub usunięcia treści naszych stron w całości lub w części w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. 

Linki i odnośniki zewnętrzne

Jeżeli w naszej ofercie zawarte są linki do stron zewnętrznych lub treści stron trzecich, należy pamiętać, że nie możemy wpływać na ich opracowanie. W tym zakresie odpowiedzialność za te treści ponosi wyłącznie dostawca zewnętrzny. Nie prowadzimy regularnych działań kontrolnych, lecz niezwłocznie po uzyskaniu informacji o niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach dopilnujemy, by poszczególne odnośniki/linki zewnętrzne zostały usunięte. 

Prawo autorskie / Prawo w zakresie znaków towarowych

Treści publikowane przez nas podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu / prawu w zakresie znaków towarowych. My lub odpowiedni licencjodawcy posiadamy wszelkie prawa do udostępnianych treści. Powielanie lub wykorzystanie tych treści zawsze wymaga uzyskania naszej uprzedniej zgody.

Informacje w zakresie zgodności z niemiecką Ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji (AGG)

Używana na tej stronie forma męska uwzględnia oczywiście również formę żeńską. Z używania obu form zrezygnowano jedynie w celu poprawienia czytelności tekstu.