Grupa LAMILUX Heinrich Strunz

Pomysłowość i kreatywność od zawsze są siłami napędowymi rozwoju Grupy LAMILUX Heinrich Strunz. Nasz dynamiczny rozwój opiera się na innowacjach oraz skutecznej i wizjonerskiej ocenie rynków i możliwości. Jako firma średniej wielkości, oferujemy klientom na całym świecie nasze produkty i usługi w zakresie systemów wykorzystania światła dziennego LAMILUX i kompozytów LAMILUX.

Naszą wizytówką jest obszerna wiedza techniczna i znajomość branży oraz oferta obejmująca szeroką gamę produktów opartych na ponad 60 latach doświadczenia w działalności na rynku i w zakresie produkcji. Jako partner w projektach o różnej wielkości, możemy w sposób elastyczny, sprawny i kompetentny zarządzać realizacją poszczególnych zadań.

Rodzinna firma o zasięgu międzynarodowym

Jako firma rodzinna prowadzona już przez trzecie pokolenie, jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny. Oznacza to, że skupiamy się na przyszłościowym i długofalowym myśleniu w celu wspierania zdrowego i solidnego rozwoju naszej firmy, utrzymywania opartych na zaufaniu i przejrzystych relacji z klientami, dostawcami i pracownikami, a także świadomego wykorzystywania naszych zasobów naturalnych.